Uzina Dinamo, Rruga Memo Meto, Tiranë

Zgjedhjet e 25 prillit, OSBE-ODIHR publikon raportin përfundimtar

640-0-60548b1003a83

OSBE-ODIHR ka publikuar ditën e sotme raportin përfundimtar  për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, duke theksuar se partia në pushtet kishte avantazh.

XVI REKOMANDIME
Këto rekomandime, siç përmbahen në të gjithë tekstin, ofrohen me qëllim që të përmirësohet edhe më tej
zhvillimin e zgjedhjeve në Shqipëri dhe për të mbështetur përpjekjet për t’i sjellë ato plotësisht në përputhje me OSBE-në
angazhimet dhe detyrimet dhe standardet e tjera ndërkombëtare për zgjedhjet demokratike. Këto
rekomandimet duhet të lexohen së bashku me rekomandimet e kaluara të ODIHR-it që nuk janë lexuar ende
është adresuar. ODIHR është gati të ndihmojë autoritetet e Shqipërisë për të përmirësuar më tej zgjedhjet
procesin dhe adresimin e rekomandimeve të përfshira në këtë dhe raportet e mëparshme.146
A. REKOMANDIMET E PRIORITETIT
1. Kuadri ligjor ka nevojë për rishikim të mëtejshëm për të adresuar ODIHR-in dhe Komisionin e Venecias
rekomandimet dhe një numër paqartësish dhe mospërputhjesh. Ndryshimet në ligj duhet
të paraprihet nga një proces i hapur dhe gjithëpërfshirës i konsultimit dhe të miratohet para tjetrit
zgjedhjet.
2. Shteti duhet të garantojë të drejtën për një zgjedhje të lirë dhe të fshehtë. Çdo formë presioni për tu zbuluar
nëse dhe si njerëzit kanë votuar duhet të parandalohen.
3. Agjencitë e zbatimit të ligjit duhet të intensifikojnë përpjekjet për të identifikuar, hetuar dhe ndjekur penalisht çështjet e
blerja e votës. Qytetarët duhet të inkurajohen të raportojnë dhe të japin prova për çdo blerje votash ose
presion.
4. Shqipëria duhet të sigurojë sigurinë e të dhënave personale të qytetarëve. Institucionet përkatëse duhet
të hetojë dhe sanksionojë plotësisht çdo shkelje që ndikon në besimin e publikut në zgjedhjet
procesi

Leave a comment